Agencija za vize Ideas

Stručna pomoć u dobijanju vize
Garantovano ispravno popunjen formular

Aplicirajte preko nas

Kompletna pomoć prilikom popunjavanja zvaničnog zahteva za vizu. Višegodišnje iskustvo sa svim tipovima viza i preko 5 000 popunjenih formulara. Pripremićemo Vas za sve korake, uključujući i pripremu za razgovor u ambasadi.

Jednostavno

Dostavljate nam podatke na jednostavnom obrascu na srpskom jeziku. Mi radimo sve ostalo.

Brzo

Umesto izgubljenih par sati na iščitavanje komplikovanih procedura na engeskom, mi ćemo to obaviti umesto Vas.

Pouzdano

Garantujemo da će Vaša aplikacija biti ispravno popunjena. Isključivo po standardima koje zahteva ambasada.

Celokupna procedura može biti obavljena: email-om, telefonom, ili dolaskom u agenciju.

Usluge