Beogradska 36, stan 3, Tel: 069 3332585

Viza za Ameriku

Viza za Ameriku (američka viza) - popunjavanje aplikacije

Ako ste planirali put u Ameriku, sa ciljem da posetite rodbinu, prijatelje, ili je u pitanju obično turističko putovanje, neophodna Vam je viza tipa B1/B2 , tj. turistička viza.


Odobravanja američke vize je komplikovan i vremenski veoma zahtevan proces čak i za ljude koji dobro poznaju engeski jezik. IDEAS visa services nudi kompletnu uslugu asistencije prilikom popunjavanja zvaničnog zahteva za vizu.


Usluga je koncipirana tako da celu proceduru čini jednostavnom, brzom i pouzdanom, a na Vama je da pratite niz jednostavnh instrukcija koje dobijate od nas, kako bismo aplikaciju uspešno kompletirali.

Usluga podrazumeva sledeće:

  • Kreiramo nalog za uplatu termina
  • Zakazujemo termin preko našeg sistema povezanog sa ambasadom
  • Kompletiramo zvaničan DS 160 obrazac na osnovu Vaših podataka
  • Dostavljamo spisak dokumentacije na osnovu Vašeg specifičnog slučaja
  • Dajemo instrukcije i savete za intervju sa konzulom
  • Obezbeđujemo ponudu avio karata i zdravstvenog osiguranja


Usluga je namenjana osobama koje slabije poznaju engleski i osobama koje zbog poslovnih obaveza nemaju vremena da se bave samostalnim popunjavanjem zahteva za vizu.

IDEAS visa services ima iza sebe višegodišnje iskutvo sa svim tipovima američkih viza i preko 5000 popunjenih formulara.


Celokupna procedura može biti obavljena :

a) online, na mail : vize@ideas.rs

b) lično u agenciji: +381 (0) 11 40 85 597

                                   +381 (0) 69 333 2585.

Naknade

Naknada za intervju u ambasadi: 17.600 rsd
Kompletna usluga agencije: 3000 rsd
U slučaju hitnog i neodložnog otkazvanja procesa viziranja, usluga agencije se REFUNDIRA u CELOSTI.

Prednosti korišćenja naše usluge

Jednostavnost – zvaničan viza formular se popunjava na osnovu vaših podataka koje nam dostavljate na jednostavnom obrascu na srpskom jeziku. Prilikom svake faze aplikacije od agencije dobijate jasne instrukcije, a na Vama je da pratite te instrukcije kako bismo uspešno kompletirali ceo proces.
Ušteda vremena – Umesto izgubljenih par sati na iščitavanje procedura na engeskom jeziku, mi ćemo to obaviti umesto Vas, a Vi svoje vreme možete iskoristi na daleko bolji način.
Pouzdanost- garantujemo da će Vaša aplikacija biti ispravno i tačno popunjena isključivo po zvaničnim procedurama i standardima koje zahteva američka ambasada.
Transparentnost – Tokokm celog procesa apliciranja imaćet pristup potpunim i tačnim informacijama o napretku i fazi u kojoj se nalazi Vaša aplikacija.

Detaljnije o samoj proceduri

1. Nalog za uplatu termina – prvi korak ka američkoj vizi je kreiranje naloga kojim se vrši uplata u Intesa banci. Nalog se kreira u našem sistemu koji je povezan za zvaničnim sistemom, i nalog se kreira na osnovu Vaših osnovnih podataka i šalje se na mail. Na Vama je da odete do najbliže poslovnice Intesa banke, i uz lični dokument izvršite uplatu. Uplata se vrši sa nalogom koji dobijate od nas, nisu neophodna nikakva dodatna popunjavanja standarnog naloga za uplatu.

2. Zakazivanje termina Dan nakon uplate, moguće je zakazati termin, Kada se uplata verifikuje u našem sistemu, dobićete poziv iz agencije, i moći ćete da odaberete termin koji najviše odgovara vašim obavezama, a na osnovu dostupnih termina u datom trenutku. Nakon toga na e-mail će Vam stići zvanična potvrda termina.

3. Kompletiranje zvaničnog DS 160 obrasca se vrši na osnovu podataka koje ste nam Vi dostavili, na jednostavnom formularu na srpskom jeziku. Podaci se formulišu kako bi uvećali Vaše šanse za dobijanje vize. Nakon popunjavanja obrasca, i verifikacije podataka, na mail dobijate potvrdnu stranu obrasca, koju je neophodno imati sa sobom tokom samog intervju-a.

4. Spisak dokumentacije – na osnovu Vašeg pojedinačnog slučaja i vašeg statusa, od agencije dobijate spisak dokumentacije koju trebate prikupiti za intervju sa konzulom. Dokumentaciju ne treba da donosite u agenciju, već je nosite sa sobom prilikom razgovora sa konzulom, i na njihov zahtev je pokazujete. Nije neophodno prevoditi zvanična dokumenta na engeski jezik.

5. Intrukcije za razgovor – poslednja faza samog procesa je razgovor sa konzulom. Razgovor traje veoma kratko u većini slučajeva, a mi ćemo Vam pomoći da se pripremite i date što kraće i preciznije odgovore na potencijalna pitanja koja vas očekuju u ambasadi.

6. Avio karta i osiguranje – Viza je odobrena. Čestitamo. Možemo Vam obezbediti najpovoljnije avio karte i ponudu zdravstvenog osiguranja, koje pokriva Vaš boravak u Americi.


Kontakt:

 vize@ideas.rs

+381 (0) 11 40 85 597

 +381 (0) 69 333 2585.


Ukoliko se odlučite da sami popunjavate formular, možete naći sve relevantne informacije na sajtu američke ambasade na sledećem linku.

Copyright © 2017 Ideas. All rights reserved.
Development by GW